Vítejte na našem webu

Firma se zabývá poskytováním služeb v oblasti EH&S (BOZP, PO, ŽP, HACCP) formou outsourcingu či prováděním jednotlivých akcí dle přání zákazníka – výkon odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (BOZP) a požární ochraně (PO), hodnocení rizik, kategorizace prací, kategorizace provozovaných činností dle zákona o požární ochraně, zpracování dokumentace, odborné poradenství, školení, kontroly, audity, šetření pracovních úrazů, výběr OOPP. Poradenství a interní audity při zavádění a udržování systémů řízení EMS dle ISO 14001 a BOZP dle OHSAS 18001.