HACCP

V oblasti HACCP nabízím kompletní outsourcing i výkon jednotlivých činností dle přání zákazníka.

Jedná se zejména o:

- provedení úvodního auditu stavu zajištění HACCP na provozovně (prohlídka provozovny, kontrola vedené dokumentace HACCP, kontrola zajišťování povinností vyplývajících z právních předpisů), včetně návrhu opatření k odstranění zjištěných nedostatků či nesouladu s požadavky právních předpisů,

- zpracování potřebné dokumentace HACCP (interní předpisy, provozní řády, pokyny),

- pravidelné kontroly provozovny,

- zavedení systému školení a instruktáží, včetně zpracování osnov školení,

- provádění školení HACCP:

- poradenství a konzultace v oblasti HACCP.

Ceny za plnění jednotlivých činností jsou dohodou - jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu, počtu zaměstnanců a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě cenově zvýhodněného smluvního vztahu.