ŽP - Životní prostředí

V oblasti životního prostředí (ŽP) nabízím poradenství, konzultace a výkon činností:

Jedná se zejména o:

- provedení úvodního auditu stavu zajištění ŽP ve firmě (prohlídka pracovišť, kontrola vedené dokumentace, kontrola zajišťování povinností vyplývajících z právních předpisů), včetně návrhu opatření k odstranění zjištěných nedostatků či nesouladu s požadavky právních předpisů,

- zpracování řídící dokumentace (interní předpisy, směrnice, provozní řády),

- pravidelné kontroly pracovišť,

- zavedení systému školení v ŽP, včetně zpracování osnov školení,

- provádění nástupních, opakovaných a mimořádných školení,

- zpracování harmonogramu revizí a kontrol,

- poradenství a konzultace v oblasti ŽP.

Ceny za plnění jednotlivých činností jsou dohodou - jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu, počtu zaměstnanců a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě cenově zvýhodněného smluvního vztahu.