Systémy řízení - EMS dle ISO 14001 a HSMS dle OHSAS 18001

V oblasti systémů řízení - EMS (životního prostředí) dle normy ISO 14001 a HSMS (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) dle OHSAS 18001 nabízím poradenství a konzultace při zavádění a udržování systém řízení a provádění interních auditů. Dále:

- provedení úvodního auditu stavu zajištění EMS a HSMS ve firmě (prohlídka pracovišť, kontrola vedené dokumentace, kontrola zajišťování povinností vyplývajících z právních předpisů), včetně návrhu opatření k odstranění zjištěných nedostatků či nesouladu s požadavky právních předpisů,

- zpracování dokumentace,

- provádění pravidelných interních auditů,

- zavedení systému školení, včetně zpracování osnov školení,

- zpracování harmonogramu školení, kontrol a revizí,

- poradenství a konzultace.

Ceny za plnění jednotlivých činností jsou dohodou - jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu, počtu zaměstnanců a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě cenově zvýhodněného smluvního vztahu.